ข่าวสื่อสารองค์กร

อธิการบดีฯ เข้าร่วมโครงการวิจัย Western Food Valley for SMEs

อธิการบดีฯ เข้าร่วมโครงการวิจัย Western Food Valley for SMEs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการวิจัย Western Food Valley for SMEs รอบที่ 2 ณ อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ร่วมกับผู้ประกอบการ Food Valley ภาคตะวันตกจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก  สร้างกลไกเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และ SMEs โดยนำความรู้จากผลงานวิจัยมาวิจัยและพัฒนาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดทักษะ ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Last modified onวันศุกร์, 04 ตุลาคม 2562 13:30

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account