ข่าวสื่อสารองค์กร

ประชุมแนวทางบริหารงานวิจัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และการปฏิรูปอุดมศึกษา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นด้านการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม The Berkeley Hotel,Pratunum กรุงเทพมหานคร

การประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีการนำเสนอประเด็นสำคัญ (Key Issuer) ในเรื่องนโยบายการบริหารงานวิจัย การจัดสรรงบประมาณงานวิจัยและการบริหารงบประมาณแผ่นดิน แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การส่งเสริมผู้ประกอบการ เป็นต้น

โอกาสนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบนโยบายและแนวทางดำเนินงานในหัวข้อแนวทางการบริหารงานและวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและกาารปฏิรูปอุดมศึกษาให้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมประชุมด้วย

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันอังคาร, 29 ตุลาคม 2562 14:19

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account