ข่าวสื่อสารองค์กร

ไตรสิกขาพัฒนาชีวิต

กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาหอพักฝึกสมาธิ กับโครงการไตรสิกขาพัฒนาชีวิต

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาหอพักจำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการไตรสิกขาพัฒนาชีวิต หลักสูตรวิทิสาสมาธิ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเองและใช้ในการเรียน สามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ศีลธรรม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติมาบรรยายและฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา

เนื่องจากในปัจจุบันเยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรมส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม  การพัฒนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไม่มีขีดจำกัด ส่งผลให้เยาวชนหลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่บงเบน ขาดระเบียบวินัย ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมายในสังคม เช่น ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เป็นต้น ส่งผลกระทบไปถึงการเรียนและการปฏิบัติตนในการอยู่่ร่วมกันในสังคม

กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การบรรยายความเป็นมาหลักสูตรวิทิสาสมาธิ (สมาธิช่วยให้เรียนเก่งได้อย่างไร) ประโยชน์ของสมาธิ ฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิและเดินจงกลม

สำหรับไตรสิกขา มาจากคำว่าไตรที่แปลว่าสาม และสิกขาที่แปลว่าการศึกษา สิกขาที่นำมาใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาชีวิตมี 3 ด้าน ประกอบด้วย ศีล สมาธิและปัญญา เป็นการศึกษาที่ฝึกคนให้เจริญพัฒนาขึ้นไป

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2562 12:03

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account