ข่าวสื่อสารองค์กร

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขให้กับประชาชน ซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนแล้วกว่า 4 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งจิตอาสาควรมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทัักษะต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหลักสูตรจิตอาสาให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์

องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้นำนักศึกษาจำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วม โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

การจัดโครงการจิตอาสา 904 “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” มีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงดนตรีบรรเลงบทเพลงเกี่ยวกับพระราชาและบทเพลงพระราชนิพนธ์ การบรรยายพิเศษ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงสมัยรัชกาลที่ 10” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 และนักศึกษาจิตอาสา ปิดท้ายด้วยการแสดงบทเพลงมหาราชของแผ่นดินรัชกาลที่ 10

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562 11:22

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account