ข่าวสื่อสารองค์กร

นำเสนอผลงานการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบนำเสนอผลงานการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ภายใต้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ร้าน ThinkCafe ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลงานการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ (Snack & Sweet Cluster) ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ซึ่งเป็นผลงานในรายวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยมีอาจารย์เขมา แฉ่งฉายา ประธานสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา

อาจารย์เขมา แฉ่งฉายา กล่าวว่า ผลงานของนักศึกษามีแนวคิดมาจากสัญลักษณ์ของคลัสเตอร์ ที่นำมาผสมผสานกับแนวคิดของนักศึกษาเกิดจากแรงบันดาลใจที่แตกต่างกัน โดยการนำสัญลักษณ์และอัตลักษณ์เป็นตัวตั้ง นำมาจัดวางด้วยสีสัน จากนั้นนำมาวางบนผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริง ภายใต้องค์ความรู้ที่สำคัญคือเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่น สู่มุมมองเฉพาะตนของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณโสภา มาลัยเลิศ ประธานคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบุรี และคุณจุฑารัตน์ ตั้งพาณิชย์ ผู้บริหาร บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้คำแนะนำและชมผลงานของนักศึกษา โดยได้ให้คำแนะนำและให้ข้อคิดกับนักศึกษาว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น ผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายและประโยชน์ในการใช้สอยเป็นสำคัญ แต่อย่างไรตามผลงานทุกชิ้นมีจุดเด่นและมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคล

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2562 17:04

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account