ข่าวสื่อสารองค์กร

Kick Off ลดถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจับมือกับเซเว่นอีเลฟเว่น จัดกิจกรรม Kick Off ลดถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยฯ

เช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off ลดถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ผนึกกำลังกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเสวนาในหัวข้อ “ธนาคารขยะ”

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งเกิดขึ้นจากนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่กำลังดำเนินการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มากว่า 2 ปี มีภารกิจ 6 ด้านประกอบด้วย ด้านการจัดการของเสียด้านการจัดการน้ำด้านการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและด้านการศึกษาโดยมีหลักการ 3 ด้านคือด้านสังคมให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่อย่างต่อเนื่องในระยะยาวและด้านสิ่งแวดล้อมเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการลดใช้พลังงาน ของเสียหรือขยะ มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายว่าทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้ลดน้องลง โดยเฉพาะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก จึงได้เริ่มรณรงค์ลดใช้พลาสติกต่างๆ ตลอดจนกล่องโฟมภายในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะ ที่ดูแลโดยนักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้ทำการรับฝากขยะทุกประเภทเพื่อนำไปสู่การรีไซเคิล ด้วยการสร้างแรงจูงใจ “ขยะแลกเครดิต” ซึ่งเครดิตนี้จะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจบการศึกษา เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกกว่า 900 คน และในอนาคตคาดหวังว่าชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ จะมีส่วนร่วมรณรงค์กับมหาวิทยาลัย

            คุณสุปราณี สีนวลน้อย รองผู้จัดการทั่วไป สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่ปี 2550 ผ่านโครงการ 7 Go Green องค์กรต่างๆจากนั้นได้จัดแคมเปญรณรงค์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น “ลดวันละถุงคุณทำได้” ไปจนถึงโครงการ “ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก อีกทั้งรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 20 สตางค์ต่อถุง

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562 14:03

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account