ข่าวสื่อสารองค์กร

Youtuber สร้างตัวตน สร้างคน สร้างรายได้

นิเทศศาสตร์จัดสัมมนา “Youtuber สร้างตัวตน สร้างคน สร้างรายได้”

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการสัมมนาในหัวข้อ “Youtuber สร้างตัวตน สร้างคน สร้างรายได้” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชาสัมมนาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา และโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา ทั้งนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อดังกล่าวแก่นักศึกษา

            สืบเนื่องจากในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีช่องทางที่ให้ความบันเทิงต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย และหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นที่นิยมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน คือ Youtube เว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่สำหรับอัพโหลดวิดีโอที่ขับเคลื่อนจากค่าโฆษณา ที่มีการเปิดรับผู้สนับสนุนรายการ (Sponser) อย่างหลากหลาย จนกลายเป็นอาชีพใหม่อีก 1 อาชีพ คือ Youtuber หมายถึง ผู้ผลิตชิ้นงานออกมาเผยแพร่ทาง Youtube เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับหลายๆ คน นับเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพที่กำลังเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน

นายจักรธร ชมพูนิช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา กล่าวว่า “ความรู้้ที่ได้รับหลังจากที่ได้รับฟังวิทยากรบรรยาย ทำให้ทราบถึงการคิดคอนเทนต์เพื่อนำไปใช้ผลิตรายการทาง Youtube ให้มีความน่าสนใจ ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการผลิตรายการที่น่าสนใจ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ตามสไตล์ของตัวเอง ซึ่งการเป็น Youtuber นั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่อยู่ที่ความสนใจและความใส่ใจในการทำมันออกมาให้มีความดึงดูดใจและถูกใจผู้ชมมากที่สุด”

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562 14:08

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account