ข่าวสื่อสารองค์กร

กะโหนด Market@PBRU

ตลาดนัดสีเขียวกะโหนด Market@PBRU” ทักษะวิชาการกับการประกอบวิชาชีพ

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าหอพักหญิงเพชรมรกต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกะโหนดMarket@PBRU>” ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อสถานที่จำหน่ายสินค้าแห่งใหม่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจาย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

กะโหนดMarket@PBRU>” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการการเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ เพื่อสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นให้กับนักศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งในด้านของการส่งเสริมการเรียนรู้ การขับเคลื่อนเพื่อรองรับอาชีพในอนาคต การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ด้วยการนำทักษะทางด้านวิชาการมาใช้ในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ ได้ผ่านการอบรมการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักการตลาด การทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อฝึกพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกอบการกว่า 50 ราย มีการจำหน่ายทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม งานแฮนด์เมค ต้นไม้ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับจุดเด่นของ กะโหนดMarket@PBRU>อยู่ที่การงดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในการบรรจุอาหาร สอดรับกับการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายภาพเช็คอินที่ออกแบบโดยอาจารย์พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา สร้างสรรค์ค์ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าหอพักหญิงเพชรมรกต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562 15:19

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account