ข่าวสื่อสารองค์กร

MOU อินโดนีเซีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Universitas Negeri Medan, Indonesia

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเดินทางไปประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 14 (14th CRISU-CUPT Conference) ณ Udayana International Convention Center (UICC), Kampus Jimbaran, Bali, Indonesia เมื่อวันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2562 โดยมีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นเจ้าภาพการประชุมร่วมกับ Udayana University และภาคส่วนต่างๆ ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในหัวข้อ “Science and Humanities in the Era of Digital Technology”

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Dr. Syamsul Gultom, S.KM., M. Kes. อธิการบดี Universitas Negeri Medan, Indonesia เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมตามความสนใจร่วมกันระหว่างสองสถาบันการศึกษา

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันพฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2562 10:43

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account