ข่าวสื่อสารองค์กร

ประกาศเรียกตัวสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

     
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  ประกาศเรียกตัวสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2560

          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2560  ได้ขึ้นบัญชีสำรองรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกไว้ นั้น

          บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศเรียกผู้สอบผ่านการคัดเลือกประเภทสำรอง  เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้ผู้ผ่านการตรวจสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ชำระค่าบำรุงการศึกษางวดที่ 1 โดยพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่http://register1.pbru.ac.th/admission/index.jsp แล้วนำไปยื่นชำระเงิน ณ ฝ่ายการเงิน อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ณ วันที่ประกาศ จนถึง วันที่ 6 มีนาคม 2560

          ในกรณีที่ผู้สอบผ่านการคัดเลือกประเภทสำรอง ที่ยังไม่ได้ส่งผลการตรวจสุขภาพนั้น ให้ดำเนินการส่งหลักฐานผลการตรวจสุขภาพมายัง สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่อยู่ 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560 หากไม่ส่งหลักฐานการตรวจสุขภาพ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
Download... 

Last modified onวันพุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2560 14:11

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account