ข่าวสื่อสารองค์กร

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนสิงหาคม 2562

รับสมัครลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปี2562

การคัดเลือกแม่ดีเด่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2562

ประกาศมหาวิทยาลัย การจัดตั้งและยืนยันการจัดตั้งชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

 

จดตงชมรม 62

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การขอจัดตั้งและยืนยันการจัดตั้งชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดประกาศ<<<

 

 

 

 

 ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<

   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนกรกฎาคม 2562

กจกรรมแกคะแนน กรกฎาคม 62

>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ (ประเภท 20 คะแนน)

สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม (20 คะแนน)
***ต้องทำกิจกรรม ตามเอกสารทุกกิจกรรม
----------------------------------------

>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ (ประเภท 10 คะแนน)

สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม (10 คะแนน)
***ต้องทำกิจกรรม ตามเอกสารทุกกิจกรรม
----------------------------------------

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562

 

 

การประชมเชยรปการศกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562

>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดประกาศ<<<

ประกาศ การจดกจกรรมตอนรบนองใหมและการประชมเชยร 1

ประกาศ การจดกจกรรมตอนรบนองใหมและการประชมเชยร 2

ประกาศ การจดกจกรรมตอนรบนองใหมและการประชมเชยร 3

 ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<

   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

ประกาศกระทรวง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ 2562

 

 

ประกาศกระทรวง การจดกจกรรมตอนรบนองใหมและการประชมเชยร62

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดประกาศ<<<

 

scan11546609

scan115455168

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<

   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562

 

 

นศท 62

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562

>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดประกาศ<<<

 

กำหนดการ รายงานตว นศท 62

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<

   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK นักศึกษาวิชาทหาร มรภ.เพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account