ข่าวสื่อสารองค์กร

ประกาศรายชื่อวงดนตรีที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร "PBRU Contest 2019

ประกวดวงดนตร 62 แนวนอน รายชอวง

ประกาศรายชื่อวงดนตรีที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร "PBRU Contest 2019"

ชื่อวง โรงเรียน ระดับ
ดอกจอก โรงเรียนหนองจอกวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
T.W. โรงเรียนธงชัยวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
LED โรงเรียนคงคาราม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
One Ver โรงเรียนบรมราชินีนารถวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระป๋อง โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
SWPR Band โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มะขามหวาน โรงเรียนโยธินบูรณะ  เพชรบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
KVP. Musice โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Bamboo โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Burrito(เบอริโต้) โรงเรียนสิริรัตนาธร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Phobia โรงเรียนสิริรัตนาธร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
S.T.Band โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
M Band โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
PNP Band โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Student Band โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Sidestep โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย ระดับอุดมศึกษา
เม็ดแมงลักแบนด์ PBRU ระดับอุดมศึกษา
Our World มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับอุดมศึกษา
19 (Nine-Teen) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับอุดมศึกษา
ใสใสย์ V.2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ระดับอุดมศึกษา


ทั้งนี้ขอให้วงดนตรีที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารายงานตัวต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ประกวดวงดนตรี ต้านภัยยาเสพติด PBRU Contest 2019

 PBRU contest 2019 web

การประกวดวงดนตรี ต้านภัยยาเสพติด PBRU Contest 2019

 หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ
1. จำนวนสมาชิกในวง จำนวน 5 - 8 คน
2. เพลงที่ใช้ในการประกวด เพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง
3. ไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดเวทีนี้และระดับจังหวัดหรือสูงกว่านั้น
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวดนอกจากที่คณะกรรมการจัดการประกวดเตรียมให้ ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมมาเอง
5. การแต่งกายให้ใส่เสื้อทีมของแต่ละวงที่จะทำการประกวด
6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประเภทการแข่งขัน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ระดับอุดมศึกษา

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรนักเรียน นักศึกษา
3. รูปถ่ายผู้เข้าประกวด ทีมละ 1 รูป
รางวัลการประกวด ได้แก่
1.รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร/ประเภท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร /ประเภท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร/ประเภท
3. รางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร/ประเภท

วัน เวลา ในการประกวด
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานตัว เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุม
วิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เครื่องดนตรีที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ดังนี้
1. อุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด
2. กลองชุด จำนวน 1 ชุด
3. ตู้แอมป์กีต้าร์ จำนวน 2 ตู้
4. ตู้แอมป์เบส จำนวน 1ตู้
5. ตู้แอมป์คีย์บอร์ด จำนวน 1 ตู้
6. แสตนโน้ต จำนวน 2 ตัว
7. ไมค์ร้อง 3 ตัว

หมายเหตุ ส่งใบสมัครได้ถึงวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถขอรับได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.pbru.ac.th โทร. 0-3270-8694, 084-085-7808(คุณเค) ,086-334-2417(คุณเอิร์ธ)

 ช่องทางการส่งใบสมัคร
- สมัครโดยตรง : ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ไปรษณีย์ : ที่อยู่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
- อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  icon blue rwd   

 >>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account