ข่าวสื่อสารองค์กร

เลื่อนวันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่๕"

เลอนกจกรรมรกษไทย 1

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่๕"

ชิงทุนการศึกษากว่า 20,000 บาท 

 >> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<

 >> ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ <<

 

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง“รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่5”
หลักเกณฑ์/คุณสมบัติการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นักเรียน ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 19 ปี
- ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับภาคหรือสูงกว่านั้น

ระดับอุดมศึกษา
- นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับ อุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
- ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับภาคหรือสูงกว่านั้น

หลักฐานการสมัคร
- แผ่น CDหรือไฟล์ เพลงขับร้องโดยผู้เข้าประกวด เพื่อให้กรรมการคัดเลือก จำนวน 1 แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาหรือ บัตรนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 จำนวน 1 รูป
- ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

ระเบียบการประกวด
- ผู้เข้าประกวด ต้องขับร้องเพลงใส่แผ่น CD หรืออัปโหลดไฟล์ส่ง E-mail มายังผู้จัด เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก เข้าสู่รอบต่อไป
- ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้ที่เข้ารอบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
www.pbru.ac.th ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 16.30น.
- ในวันประกวดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนต่อคณะกรรมการจัดการประกวด ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ใช้เพลงลูกทุ่งในการประกวด จำนวน 1 บทเพลง จะใช้เพลงเร็วหรือเพลงช้าก็ได้ตามความถนัด
- ในวันประกวดผู้เข้าประกวด ต้องจัดเตรียมความพร้อม ของ แผ่น CD หรือ File เพลง ที่ใช้ในการแสดงมาเองมีการ เตรียมข้อมูลสำรอง หลายๆแผ่น และต้องทดสอบการเล่นเพลงก่อนแสดงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
- เพลงสำหรับใช้ประกวดต้องตัดเสียงนักร้องออกให้หมด เหลือเฉพาะเสียงดนตรีหรือซาวน์ดนตรีเท่านั้น
- ในขณะที่ทำการประกวด หากเกิดความผิดพลาดจากเสียงดนตรี หรือซาวน์ดนตรี เช่น แผ่นสะดุด, แผ่นไม่อ่าน ,เสียงไม่ออก ,มีเสียงร้องออกมาด้วย เป็นต้น ทางฝ่ายจัดการประกวดจะอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่อีก 1 ครั้ง หรืออาจพิจารณาเลื่อนไปแข่งใหม่ในลำดับหลังสุด ทั้งนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับการร้องเพลงลูกทุ่ง
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน
1 น้ำเสียง 20 คะแนน
2 คำร้อง/ทำนอง 15 คะแนน
3 จังหวะ/อักขระ 10 คะแนน
4 อารมณ์ลีลา/การแต่งกาย 5 คะแนน

รางวัลสำหรับการประกวดในแต่ละประเภท
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัน เวลา ในการประกวด
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ ส่งใบสมัครและเอกสารได้ถึงวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 สามารถขอรับได้ที่
งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.pbru.ac.th โทร. 0-3270-8694, 084-085-7808 (คุณเค) ,086-334-2419(คุณเอิร์ธ)

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ประกาศรายชื่อวงดนตรีที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร "PBRU Contest 2019

ประกวดวงดนตร 62 แนวนอน รายชอวง

ประกาศรายชื่อวงดนตรีที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร "PBRU Contest 2019"

ชื่อวง โรงเรียน ระดับ
ดอกจอก โรงเรียนหนองจอกวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
T.W. โรงเรียนธงชัยวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
LED โรงเรียนคงคาราม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
One Ver โรงเรียนบรมราชินีนารถวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระป๋อง โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
SWPR Band โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มะขามหวาน โรงเรียนโยธินบูรณะ  เพชรบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
KVP. Musice โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Bamboo โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Burrito(เบอริโต้) โรงเรียนสิริรัตนาธร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Phobia โรงเรียนสิริรัตนาธร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
S.T.Band โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
M Band โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
PNP Band โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Student Band โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Sidestep โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย ระดับอุดมศึกษา
เม็ดแมงลักแบนด์ PBRU ระดับอุดมศึกษา
Our World มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับอุดมศึกษา
19 (Nine-Teen) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับอุดมศึกษา
ใสใสย์ V.2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ระดับอุดมศึกษา


ทั้งนี้ขอให้วงดนตรีที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารายงานตัวต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ผลการคัดเลือกการประกวดเขียนเรียงความ “คนของพระราชา สร้างจิตอาสาพัฒนาสังคม”

 

เรยงความ62

ผลการคัดเลือกการประกวดเขียนเรียงความ “คนของพระราชา สร้างจิตอาสาพัฒนาสังคม”

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกการประกวดเขียนเรียงความ “คนของพระราชา สร้างจิตอาสาพัฒนาสังคม”
----------------
ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา ได้จัดการประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “คนของพระราชา สร้างจิตอาสาพัฒนาสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อย ผลการพิจารณาคัดเลือกดังนี้
รางวัลชนะเลิศ นางสาวอัจฉรา ปิมปา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา ภาษาไทย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวจิราภา ไม่แก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา คณิตศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายจักรพงษ์ ชุติรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้ารับรางวัลและเกียรติบัตร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองพัฒนานักศึกษา

          

 

 

announcement iconhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2announcement icon

 icon blue rwd   

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่๕"

เลอนกจกรรมรกษไทย 1

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่๕"

ชิงทุนการศึกษากว่า 20,000 บาท 

 >> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<

 >> ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ <<

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง“รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่5”
หลักเกณฑ์/คุณสมบัติการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นักเรียน ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 19 ปี
- ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับภาคหรือสูงกว่านั้น

ระดับอุดมศึกษา
- นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับ อุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
- ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับภาคหรือสูงกว่านั้น

หลักฐานการสมัคร
แผ่น CDหรือไฟล์ เพลงขับร้องโดยผู้เข้าประกวด เพื่อให้กรรมการคัดเลือก จำนวน 1 แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาหรือ บัตรนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 จำนวน 1 รูป
- ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

ระเบียบการประกวด
- ผู้เข้าประกวด ต้องขับร้องเพลงใส่แผ่น CD หรืออัปโหลดไฟล์ส่ง E-mail มายังผู้จัด เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก เข้าสู่รอบต่อไป
- ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้ที่เข้ารอบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
www.pbru.ac.th ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 16.30น.
- ในวันประกวดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนต่อคณะกรรมการจัดการประกวด ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ใช้เพลงลูกทุ่งในการประกวด จำนวน 1 บทเพลง จะใช้เพลงเร็วหรือเพลงช้าก็ได้ตามความถนัด
- ในวันประกวดผู้เข้าประกวด ต้องจัดเตรียมความพร้อม ของ แผ่น CD หรือ File เพลง ที่ใช้ในการแสดงมาเองมีการ เตรียมข้อมูลสำรอง หลายๆแผ่น และต้องทดสอบการเล่นเพลงก่อนแสดงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
- เพลงสำหรับใช้ประกวดต้องตัดเสียงนักร้องออกให้หมด เหลือเฉพาะเสียงดนตรีหรือซาวน์ดนตรีเท่านั้น
- ในขณะที่ทำการประกวด หากเกิดความผิดพลาดจากเสียงดนตรี หรือซาวน์ดนตรี เช่น แผ่นสะดุด, แผ่นไม่อ่าน ,เสียงไม่ออก ,มีเสียงร้องออกมาด้วย เป็นต้น ทางฝ่ายจัดการประกวดจะอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่อีก 1 ครั้ง หรืออาจพิจารณาเลื่อนไปแข่งใหม่ในลำดับหลังสุด ทั้งนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับการร้องเพลงลูกทุ่ง
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน
1 น้ำเสียง 20 คะแนน
2 คำร้อง/ทำนอง 15 คะแนน
3 จังหวะ/อักขระ 10 คะแนน
4 อารมณ์ลีลา/การแต่งกาย 5 คะแนน

รางวัลสำหรับการประกวดในแต่ละประเภท
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัน เวลา ในการประกวด
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ ส่งใบสมัครและเอกสารได้ถึงวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 สามารถขอรับได้ที่
งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.pbru.ac.th โทร. 0-3270-8694, 084-085-7808 (คุณเค) ,086-334-2419(คุณเอิร์ธ)

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ประกวดเขียนเรียงความ "คนของพระราชา สร้างจิตอาสาพัฒนาสังคม"

 

 

essay2019

การประกวดเขียนเรียงความ "คนของพระราชา สร้างจิตอาสาพัฒนาสังคม"

1.เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคปกติ
2.เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง จำนวน 1 หน้า กระดาษ A4 พร้อมเขียน ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะวิชาและเบอร์โทรศัพท์
3.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลดังนี้
3.1 รางวัลชนะเลิศ 1,500 บาท
3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 1,000 บาท
3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 500 บาท

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถส่งผลงานการประกวด ณ งานกิจกรรมนักศึกษา ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และจะประกาศผลภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

 

  icon blue rwd   

 >>> ดาวน์โหลดประกาศ<<<

 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ประกวดภาพถ่าย PBRU Landmark

 

PBRU Landmark 2019

การประกวดภาพถ่าย "PBRU Landmark"

 หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย“PBRU Landmark”
1. หัวข้อการประกวดภาพถ่าย : “PBRU Landmark”
2. ประเภทผู้เข้าประกวด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ส่งภาพได้ ไม่เกิน 2 ภาพ)
3. รางวัลการประกวด ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด
   4.1 เป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือกล้องโทรศัพท์มือถือ ไม่สามารถปรับสี มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล
   4.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด และตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กำหนด
   4.3 ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
   4.4 ขนาดภาพ 12 X 18 นิ้ว (A3)

5. ข้อตกลง
   5.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของงานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด และงานกิจกรรมนักศึกษามีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่ รวมทั้งพิมพ์หรือทำซ้ำ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต (โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 คือ มีสิทธิในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตน ไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป)
   5.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวดและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้วและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดจริง ทางผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอรางวัลคืน
   5.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
   6.1 พิจารณาจากความสอดคล้องและสะท้อนถึงหัวข้อ “PBRU Landmark”
   6.2 องค์ประกอบของภาพ , ความยากง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ
   6.3 ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ แนวคิดและความหมายของภาพ

7. การสมัครและระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
   7.1 สามารถเข้าไปสอบถามและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ Facebook กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   7.2 สมัครได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   7.3 โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องกรอกเอกสารและมีหลักฐานประกอบที่สมบูรณ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
   7.4 ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่นี้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

8. ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.pbru.ac.th และ หน้าเพจ Facebook “กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” พร้อมรับรางวัลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล และมีจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ส่งประกวด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หรือโทร. 032-708-694 , 084-085-7808 , 086-162-5596

 

  icon blue rwd   

 >>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การประกวดภาพถ่าย PBRU-Landmark-2019<<<

 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ประกวดวงดนตรี ต้านภัยยาเสพติด PBRU Contest 2019

 PBRU contest 2019 web

การประกวดวงดนตรี ต้านภัยยาเสพติด PBRU Contest 2019

 หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ
1. จำนวนสมาชิกในวง จำนวน 5 - 8 คน
2. เพลงที่ใช้ในการประกวด เพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง
3. ไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดเวทีนี้และระดับจังหวัดหรือสูงกว่านั้น
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวดนอกจากที่คณะกรรมการจัดการประกวดเตรียมให้ ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมมาเอง
5. การแต่งกายให้ใส่เสื้อทีมของแต่ละวงที่จะทำการประกวด
6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประเภทการแข่งขัน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ระดับอุดมศึกษา

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรนักเรียน นักศึกษา
3. รูปถ่ายผู้เข้าประกวด ทีมละ 1 รูป
รางวัลการประกวด ได้แก่
1.รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร/ประเภท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร /ประเภท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร/ประเภท
3. รางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร/ประเภท

วัน เวลา ในการประกวด
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานตัว เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุม
วิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เครื่องดนตรีที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ดังนี้
1. อุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด
2. กลองชุด จำนวน 1 ชุด
3. ตู้แอมป์กีต้าร์ จำนวน 2 ตู้
4. ตู้แอมป์เบส จำนวน 1ตู้
5. ตู้แอมป์คีย์บอร์ด จำนวน 1 ตู้
6. แสตนโน้ต จำนวน 2 ตัว
7. ไมค์ร้อง 3 ตัว

หมายเหตุ ส่งใบสมัครได้ถึงวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถขอรับได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.pbru.ac.th โทร. 0-3270-8694, 084-085-7808(คุณเค) ,086-334-2417(คุณเอิร์ธ)

 ช่องทางการส่งใบสมัคร
- สมัครโดยตรง : ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ไปรษณีย์ : ที่อยู่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
- อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  icon blue rwd   

 >>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ประกวดภาพถ่าย "มหาวิทยาลัยของเรา"

cameralens

การประกวดภาพถ่าย "มหาวิทยาลัยของเรา"

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคปกติ
2. ใช้กล้องหรือกล้องมือถือในการถ่ายภาพได้
3. ล้างรูปขนาด 42 เซ็นติเมตร x 29.7 เซ็นติเมตร(A3) ใส่ลงฟิวเจอร์บอร์ด พร้อมเขียน ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษษ เบอร์โทรศัพท์และอธิบายความหมายของภาพ ด้านหลัง และนำไฟล์ภาพใส่แผ่นซีดี

ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท

นักศึกษาสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งได้ที่ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account