ข่าวสื่อสารองค์กร

ประกวดวงดนตรี ต้านภัยยาเสพติด PBRU Contest 2019

 PBRU contest 2019 web

การประกวดวงดนตรี ต้านภัยยาเสพติด PBRU Contest 2019

 หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ
1. จำนวนสมาชิกในวง จำนวน 5 - 8 คน
2. เพลงที่ใช้ในการประกวด เพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง
3. ไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดเวทีนี้และระดับจังหวัดหรือสูงกว่านั้น
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวดนอกจากที่คณะกรรมการจัดการประกวดเตรียมให้ ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมมาเอง
5. การแต่งกายให้ใส่เสื้อทีมของแต่ละวงที่จะทำการประกวด
6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประเภทการแข่งขัน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ระดับอุดมศึกษา

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรนักเรียน นักศึกษา
3. รูปถ่ายผู้เข้าประกวด ทีมละ 1 รูป
รางวัลการประกวด ได้แก่
1.รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร/ประเภท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร /ประเภท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร/ประเภท
3. รางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร/ประเภท

วัน เวลา ในการประกวด
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานตัว เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุม
วิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เครื่องดนตรีที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ดังนี้
1. อุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด
2. กลองชุด จำนวน 1 ชุด
3. ตู้แอมป์กีต้าร์ จำนวน 2 ตู้
4. ตู้แอมป์เบส จำนวน 1ตู้
5. ตู้แอมป์คีย์บอร์ด จำนวน 1 ตู้
6. แสตนโน้ต จำนวน 2 ตัว
7. ไมค์ร้อง 3 ตัว

หมายเหตุ ส่งใบสมัครได้ถึงวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถขอรับได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.pbru.ac.th โทร. 0-3270-8694, 084-085-7808(คุณเค) ,086-334-2417(คุณเอิร์ธ)

 ช่องทางการส่งใบสมัคร
- สมัครโดยตรง : ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ไปรษณีย์ : ที่อยู่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
- อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  icon blue rwd   

 >>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด

20011

เข้าร่วมโครงการ ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด

            เมื่อเวลา 09.00 น.อาจารย์ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด ณ อาคารศูนย์เรียนรู้นานาชาติ (International) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561

            ด้วยศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย.จ.เพชรบุรี ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายให้เกิดความมั่นคงในการทำกิจกรรมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และวางแผนการเคลื่อนการทำงานด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกลุ่มเครือข่าย ศอ.ปส.ย.จ.เพชรบุรี รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและการแสดงออกขององค์กร ศอ.ปส.ย. ที่มีความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมภายใต้แนวคิด ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด สร้างจิตสำนึกให้กับแกนนำเยาวชนเกิดทักษะความรู้ความเข้าใจในศักยภาพ ของตนเองเพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมดังนี้
         - เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 10 คน
         - แกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอบ้านลาดจำนวน 10 คน
         - เยาวชนแกนนำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจำนวน 10 คน
         - แกนนำเยาวชนต้านยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 10 คน
         - เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.เพชรบุรีจำนวน 1 คน

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account