ข่าวสื่อสารองค์กร

เลื่อนวันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่๕"

เลอนกจกรรมรกษไทย 1

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่๕"

ชิงทุนการศึกษากว่า 20,000 บาท 

 >> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<

 >> ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ <<

 

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง“รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่5”
หลักเกณฑ์/คุณสมบัติการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นักเรียน ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 19 ปี
- ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับภาคหรือสูงกว่านั้น

ระดับอุดมศึกษา
- นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับ อุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
- ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับภาคหรือสูงกว่านั้น

หลักฐานการสมัคร
- แผ่น CDหรือไฟล์ เพลงขับร้องโดยผู้เข้าประกวด เพื่อให้กรรมการคัดเลือก จำนวน 1 แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาหรือ บัตรนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 จำนวน 1 รูป
- ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

ระเบียบการประกวด
- ผู้เข้าประกวด ต้องขับร้องเพลงใส่แผ่น CD หรืออัปโหลดไฟล์ส่ง E-mail มายังผู้จัด เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก เข้าสู่รอบต่อไป
- ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้ที่เข้ารอบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
www.pbru.ac.th ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 16.30น.
- ในวันประกวดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนต่อคณะกรรมการจัดการประกวด ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ใช้เพลงลูกทุ่งในการประกวด จำนวน 1 บทเพลง จะใช้เพลงเร็วหรือเพลงช้าก็ได้ตามความถนัด
- ในวันประกวดผู้เข้าประกวด ต้องจัดเตรียมความพร้อม ของ แผ่น CD หรือ File เพลง ที่ใช้ในการแสดงมาเองมีการ เตรียมข้อมูลสำรอง หลายๆแผ่น และต้องทดสอบการเล่นเพลงก่อนแสดงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
- เพลงสำหรับใช้ประกวดต้องตัดเสียงนักร้องออกให้หมด เหลือเฉพาะเสียงดนตรีหรือซาวน์ดนตรีเท่านั้น
- ในขณะที่ทำการประกวด หากเกิดความผิดพลาดจากเสียงดนตรี หรือซาวน์ดนตรี เช่น แผ่นสะดุด, แผ่นไม่อ่าน ,เสียงไม่ออก ,มีเสียงร้องออกมาด้วย เป็นต้น ทางฝ่ายจัดการประกวดจะอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่อีก 1 ครั้ง หรืออาจพิจารณาเลื่อนไปแข่งใหม่ในลำดับหลังสุด ทั้งนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับการร้องเพลงลูกทุ่ง
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน
1 น้ำเสียง 20 คะแนน
2 คำร้อง/ทำนอง 15 คะแนน
3 จังหวะ/อักขระ 10 คะแนน
4 อารมณ์ลีลา/การแต่งกาย 5 คะแนน

รางวัลสำหรับการประกวดในแต่ละประเภท
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัน เวลา ในการประกวด
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ ส่งใบสมัครและเอกสารได้ถึงวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 สามารถขอรับได้ที่
งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.pbru.ac.th โทร. 0-3270-8694, 084-085-7808 (คุณเค) ,086-334-2419(คุณเอิร์ธ)

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่๕"

เลอนกจกรรมรกษไทย 1

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่๕"

ชิงทุนการศึกษากว่า 20,000 บาท 

 >> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<

 >> ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ <<

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง“รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่5”
หลักเกณฑ์/คุณสมบัติการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นักเรียน ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 19 ปี
- ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับภาคหรือสูงกว่านั้น

ระดับอุดมศึกษา
- นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับ อุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
- ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับภาคหรือสูงกว่านั้น

หลักฐานการสมัคร
แผ่น CDหรือไฟล์ เพลงขับร้องโดยผู้เข้าประกวด เพื่อให้กรรมการคัดเลือก จำนวน 1 แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาหรือ บัตรนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 จำนวน 1 รูป
- ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

ระเบียบการประกวด
- ผู้เข้าประกวด ต้องขับร้องเพลงใส่แผ่น CD หรืออัปโหลดไฟล์ส่ง E-mail มายังผู้จัด เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก เข้าสู่รอบต่อไป
- ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้ที่เข้ารอบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
www.pbru.ac.th ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 16.30น.
- ในวันประกวดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนต่อคณะกรรมการจัดการประกวด ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ใช้เพลงลูกทุ่งในการประกวด จำนวน 1 บทเพลง จะใช้เพลงเร็วหรือเพลงช้าก็ได้ตามความถนัด
- ในวันประกวดผู้เข้าประกวด ต้องจัดเตรียมความพร้อม ของ แผ่น CD หรือ File เพลง ที่ใช้ในการแสดงมาเองมีการ เตรียมข้อมูลสำรอง หลายๆแผ่น และต้องทดสอบการเล่นเพลงก่อนแสดงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
- เพลงสำหรับใช้ประกวดต้องตัดเสียงนักร้องออกให้หมด เหลือเฉพาะเสียงดนตรีหรือซาวน์ดนตรีเท่านั้น
- ในขณะที่ทำการประกวด หากเกิดความผิดพลาดจากเสียงดนตรี หรือซาวน์ดนตรี เช่น แผ่นสะดุด, แผ่นไม่อ่าน ,เสียงไม่ออก ,มีเสียงร้องออกมาด้วย เป็นต้น ทางฝ่ายจัดการประกวดจะอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่อีก 1 ครั้ง หรืออาจพิจารณาเลื่อนไปแข่งใหม่ในลำดับหลังสุด ทั้งนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับการร้องเพลงลูกทุ่ง
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน
1 น้ำเสียง 20 คะแนน
2 คำร้อง/ทำนอง 15 คะแนน
3 จังหวะ/อักขระ 10 คะแนน
4 อารมณ์ลีลา/การแต่งกาย 5 คะแนน

รางวัลสำหรับการประกวดในแต่ละประเภท
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัน เวลา ในการประกวด
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ ส่งใบสมัครและเอกสารได้ถึงวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 สามารถขอรับได้ที่
งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.pbru.ac.th โทร. 0-3270-8694, 084-085-7808 (คุณเค) ,086-334-2419(คุณเอิร์ธ)

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ประกวดเขียนเรียงความ "คนของพระราชา สร้างจิตอาสาพัฒนาสังคม"

 

 

essay2019

การประกวดเขียนเรียงความ "คนของพระราชา สร้างจิตอาสาพัฒนาสังคม"

1.เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคปกติ
2.เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง จำนวน 1 หน้า กระดาษ A4 พร้อมเขียน ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะวิชาและเบอร์โทรศัพท์
3.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลดังนี้
3.1 รางวัลชนะเลิศ 1,500 บาท
3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 1,000 บาท
3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 500 บาท

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถส่งผลงานการประกวด ณ งานกิจกรรมนักศึกษา ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และจะประกาศผลภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

 

  icon blue rwd   

 >>> ดาวน์โหลดประกาศ<<<

 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ประกวดภาพถ่าย PBRU Landmark

 

PBRU Landmark 2019

การประกวดภาพถ่าย "PBRU Landmark"

 หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย“PBRU Landmark”
1. หัวข้อการประกวดภาพถ่าย : “PBRU Landmark”
2. ประเภทผู้เข้าประกวด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ส่งภาพได้ ไม่เกิน 2 ภาพ)
3. รางวัลการประกวด ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด
   4.1 เป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือกล้องโทรศัพท์มือถือ ไม่สามารถปรับสี มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล
   4.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด และตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กำหนด
   4.3 ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
   4.4 ขนาดภาพ 12 X 18 นิ้ว (A3)

5. ข้อตกลง
   5.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของงานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด และงานกิจกรรมนักศึกษามีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่ รวมทั้งพิมพ์หรือทำซ้ำ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต (โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 คือ มีสิทธิในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตน ไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป)
   5.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวดและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้วและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดจริง ทางผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอรางวัลคืน
   5.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
   6.1 พิจารณาจากความสอดคล้องและสะท้อนถึงหัวข้อ “PBRU Landmark”
   6.2 องค์ประกอบของภาพ , ความยากง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ
   6.3 ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ แนวคิดและความหมายของภาพ

7. การสมัครและระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
   7.1 สามารถเข้าไปสอบถามและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ Facebook กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   7.2 สมัครได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   7.3 โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องกรอกเอกสารและมีหลักฐานประกอบที่สมบูรณ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
   7.4 ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่นี้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

8. ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.pbru.ac.th และ หน้าเพจ Facebook “กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” พร้อมรับรางวัลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล และมีจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ส่งประกวด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หรือโทร. 032-708-694 , 084-085-7808 , 086-162-5596

 

  icon blue rwd   

 >>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การประกวดภาพถ่าย PBRU-Landmark-2019<<<

 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ประกวดวงดนตรี ต้านภัยยาเสพติด PBRU Contest 2019

 PBRU contest 2019 web

การประกวดวงดนตรี ต้านภัยยาเสพติด PBRU Contest 2019

 หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ
1. จำนวนสมาชิกในวง จำนวน 5 - 8 คน
2. เพลงที่ใช้ในการประกวด เพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง
3. ไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดเวทีนี้และระดับจังหวัดหรือสูงกว่านั้น
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวดนอกจากที่คณะกรรมการจัดการประกวดเตรียมให้ ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมมาเอง
5. การแต่งกายให้ใส่เสื้อทีมของแต่ละวงที่จะทำการประกวด
6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประเภทการแข่งขัน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ระดับอุดมศึกษา

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรนักเรียน นักศึกษา
3. รูปถ่ายผู้เข้าประกวด ทีมละ 1 รูป
รางวัลการประกวด ได้แก่
1.รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร/ประเภท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร /ประเภท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร/ประเภท
3. รางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร/ประเภท

วัน เวลา ในการประกวด
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานตัว เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุม
วิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เครื่องดนตรีที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ดังนี้
1. อุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด
2. กลองชุด จำนวน 1 ชุด
3. ตู้แอมป์กีต้าร์ จำนวน 2 ตู้
4. ตู้แอมป์เบส จำนวน 1ตู้
5. ตู้แอมป์คีย์บอร์ด จำนวน 1 ตู้
6. แสตนโน้ต จำนวน 2 ตัว
7. ไมค์ร้อง 3 ตัว

หมายเหตุ ส่งใบสมัครได้ถึงวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถขอรับได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.pbru.ac.th โทร. 0-3270-8694, 084-085-7808(คุณเค) ,086-334-2417(คุณเอิร์ธ)

 ช่องทางการส่งใบสมัคร
- สมัครโดยตรง : ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ไปรษณีย์ : ที่อยู่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
- อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  icon blue rwd   

 >>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account