ข่าวสื่อสารองค์กร

Super User

Super User

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4-2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4-2562

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4-2562

Read more...

ขอเชิญสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 18 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562

ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562

ขอแบบสมัคร / เสนอชื่อ ได้ที่ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Dowanoad >>> ใบสมัครและปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

สำนักงานอธิการบดี : http://op.pbru.ac.th/

Read more...

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดฝึกอบรมและทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดฝึกอบรมและทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2562

ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมอบรมภาคความรู้ 1 วัน คนละ 1,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมอบรมภาคความสามารถ 1 วัน คนละ 1,500 บาท
- ค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์ คนละ 1,500 บาท

ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร
โปรดส่งใบสมัคร พร้อมชำระเงินภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562

***ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. 

สอบถาม/ติดต่อ ปัทมา (ออฟ) ไชยโชะ โทร.082 423 3664
และ ชาญยุทธ์ (เป๊ก) อรุณสวัสดิ์ โทร.081 941 0328
  
 


Read more...

บรรยากาศตลาดนัดสีเขียว “กะโหนด Market@PBRU” เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าหอพักหญิงเพชรมรกต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บรรยากาศตลาดนัดสีเขียว “กะโหนด Market@PBRU
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าหอพักหญิงเพชรมรกต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account