Logo
Print this page

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประเภทวิชาขีพเฉพาะ ฯ จำนวน 7 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 7 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประเภทวิชาขีพเฉพาะ ฯ จำนวน 7 อัตรา

Last modified onวันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2560 10:38

Latest from Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th