Logo
Print this page

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ครั้งที่ 4-2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ครั้งที่ 4/2560

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 59 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ครั้งที่ 4-2560

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th