ข่าวรับสมัครงาน

Super User

Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาตร์  เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด  อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ครั้งที่ 3 ณ สถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 9 สิงหาคม 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ครั้งที่ 3 ณ สถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 9 สิงหาคม 2562

Read more...

กิจกรรม "ชุมชนรอบวัดเพรียงสืบสานวัฒนธรรม เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน"

กิจกรรม "ชุมชนรอบวัดเพรียงสืบสานวัฒนธรรม เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน"

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account