ข่าวรับสมัครงาน

Super User

Super User

เชิญชวนชาวมหาวิทยาลัย "ร่วมส่งกำลังใจ" ใหักับนักแสดงจาก สาขานาฏดุริยคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เชิญชวนชาวมหาวิทยาลัย "ร่วมส่งกำลังใจ" ใหักับนักแสดงจาก สาขานาฏดุริยคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากโรงละคร Ford Theatre Hollywood ลอสแองเจิลลีส ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำไปแสดงในวันที่ 24 สิงหาคม 2562  ได้รับคัดเลือกอยู่ใน Summer Program ของ County of Los Angeles ซึ่งการแสดงชุดนี้ เป็น 1 ใน 17 ชุดการแสดง จากจำนวนหลายร้อยประเทศที่เข้าร่วมส่งสมัครและทดสอบการแสดง นอกจากนี้ยังได้รับเลือกจากสถานีโทรทัศน์ ช่อง Arts Channel (Ch36) มาทำการถ่ายทำและออกอากาศในอเมริกาที่มีคนชมหลายล้านคนอีกด้วย ซึ่งจะทำการแสดงในชุด Mount Sumeru:The Golden Peacock

 

Read more...

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรวมไทยต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดหรือกล้วย

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรวมไทยต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดหรือกล้วย มีการจัดทำแผนธุรกิจรายรับ - รายจ่าย ช่องทางการตลาด ขณะเดียวกันได้ร่วมกันถอดองค์ความรู้สิ่งที่ได้รับจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มาหนุนเสริมการยกระดับรายได้ในการแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดหรือกลัวย ในการทำน้ำพริกเผาจากกล้วย และไซเดอร์จากสับปะรดหรือกล้วยให้กับชุมชน ส่งผลในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านสังคม เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถรวมกลุ่มกับจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ 2) ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนมีอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 3) ด้านการศึกษา ชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" จนสามารถต่อยอดการแปรรูปอาหารจากสับปะรดหรือกล้วยจนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ชุมชน และขอขอบพระคุณทีมวิทยากรท่านอาจารย์จันทรา ธนีเพียร และอาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน มา ณ โอกาสนี้

Read more...

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้จัดโครงการยกระดับรายได้จากการเลี้ยงผึ้ง เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้จัดโครงการยกระดับรายได้จากการเลี้ยงผึ้ง เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมวันนี้ได้ลงพื้นที่เรียนรู้ปฏิบัติการจริงในการเลี้ยงผึ้ง การรมควันผึ้ง เพื่อเก็บน้ำผึ้งจากรัง ณ หมู่บ้านหินเทิน ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์โดยได้รับความรู้นายพนม อยู่สุข ปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงผึ้งบ้านหินเทิน และท่านกำนันภัทรดนัย สมศรี ขอขอบพระคุณมาณ โอกาสนี้

Read more...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีถวายพระพรวันแม่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีถวายพระพรวันแม่
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account