ข่าวรับสมัครงาน

Super User

Super User

ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 3)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 3)

ดาวโหลด>>>ใบสมัครรับโอนข้าราชการฯ

 

Read more...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ครั้งที่ 2/2559

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 12 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2559

Read more...

ลงทะเบียน 1/59 ภาคปกติ (Update)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559

Read more...

ลงทะเบียน 1/59 ภาคปกติ (Update)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account