Logo
Print this page

ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2561

123468

ร่วมประชุม กรอ.จังหวัด

       วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13..30 น. ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายอิทธิกร ชำนาญอักษร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม 

Last modified onวันจันทร์, 02 กรกฎาคม 2561 09:39
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th