ข่าว UBI PBRU

รับสมัคร ผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล

สสว

ขอเชิญ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย

       กลุ่ม อาหาร 
       กลุ่ม สมุนไพร 
       กลุ่ม เครื่องสำอาง

สมัครเข้าร่วมโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์  เพื่อสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
โดยการใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล

สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก link 

https://docs.google.com/forms/d/1tNYnqpAXf3aT9uoRUX8Gzs6YVt_OiedlN4O1TqPtFec/edit#response=ACYDBNh_g03T0hjqgoqMr8ae4IqcLpML0SS3lEgSZUmC5qIL1RaqYcCyd-w5Hw

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account