ข่าว UBI PBRU

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะฯ ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าในงาน MOC Biz Club Expo 2018

172994

       ผู้ประกอบการภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมออกร้านแสดง และจำหน่าย สินค้าในงาน MOC Biz Club Expo 2018

       นายอิทธิกร ชำนาญอักษร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำผู้ประกอบการ สินค้าต่างๆ ของดีจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงผู้ประกอบการภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งได้แก่

1.ผลิตภัณฑ์ บ้านเดือนขนมไทย ของคุณประวิทย์ เครือทรัพย์ อดีตผู้ประกอบการ Spin off (TOR58)

2.ผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะ ขนมลูกเต๋า ของคุณอภิณัติ งามจิตต์เอื้อ ผู้ประกอบการระดับ Start up (TOR60)
3.ผลิตภัณฑ์ น้ำมะนาวยักษ์ ของคุณสายันต์ สิทธิโชคธรรม ผู้ประกอบการระดับ Incubatee

ร่วมออกร้านแสดง และจำหน่าย สินค้าในงาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย (ระดับประเทศ) เมื่อวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561 ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทางธานี จังหวัดนนทบุรี

       นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า งาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย (ระดับประเทศ) ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบธุรกิจและบริษัทชั้นนำของไทยนำสินค้าของดีระดับประเทศเข้ามาร่วมจัดแสดง และจำหน่ายกว่า 400 ธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต่อยอดนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยแนวคิดเสริมสร้างและยกระดับธุรกิจฐานรากที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ พร้อมที่จะก้าวไปสู่ตลาดในระดับโลก โดยชูสินค้าที่มีความโดดเด่น เน้นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยจากแต่ละท้องถิ่นมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อดึงรายได้เข้าสู่ประเทศ ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไทย 

       ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในระดับท้องถิ่น ด้วยการสร้างกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ ‘MOC Biz Club’ ขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 11,000 ราย และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมุ่งหวังให้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นศูนย์รวมของกลุ่มธุรกิจที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นพี่เลี้ยง และที่ปรึกษาให้แก่ Micro SMEs หรือคนตัวเล็ก ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยดำเนินงานในรูปแบบ ‘ประชารัฐ’ ซึ่งมีพาณิชย์จังหวัดเป็นแกนกลางในการร่วมกันคิด พัฒนา และดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยแสดงศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถให้สมาชิก MOC Biz Club โดยการจัดงานตลอดทั้ง 4 วัน ประกอบไปด้วย 

1) การแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีของเด่น และอาหารเลิศรส 4 ภาค จากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และเส้นทางสายไหม พบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมซึ่งมีความโดดเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และพบปะพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 


3) การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การตลาด การเงิน 


4) การสัมมนา/เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด และมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

       ภายในงานมหกรรม ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ระดับประเทศ เป็นการนำสินค้าของดีทั่วไทยจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กว่า 400 ธุรกิจ จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศมาแสดงและจัดจำหน่ายโดย ภาคเหนือ นำสินค้าขึ้นชื่อมาจำหน่าย เช่น กระเทียมดำลำพูน, เซรามิคและเครื่องเงินทรงคุณค่า, ผ้าทอมือลายโบราณฯ ภาคกลางและภาคตะวันออก เช่น ชาหม่อนออร์แกนิค, ครกหินอ่างศิลา, เครื่องเบญจรงค์ เป็นต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ข้าวหอมมะลิ 105, ผ้าไหมมัดหมี่ 6 ตะกอ,ฝ้ายทอมือ ภาคใต้ เช่น ผ้าบาติกโบราณ, ไข่มุกอันดามัน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ภายในงานยังยกร้านอาหารกว่า 100 ร้านทั่วประเทศมาให้เลือกชิมอย่างจุใจ พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค 

       อีกทั้งยังเชื่อมั่นว่างาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย เสริมสร้างขีดความสามารถและขยายช่องทางการตลาดช่วยสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก คอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ Micro SME ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งจะร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกันในเครือข่าย สร้างพันธมิตรทางการค้า พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจร่วมกันเพื่อกระตุ้นและผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนร่วมกัน

 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

   facebook logos PNG19759ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี

Last modified onวันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561 11:01

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account