Logo
Print this page

กิจกรรม ส่งเสริมช่องทางการตลาด ให้กับผู้ประกอบการ

1.2

 

กิจกรรม ส่งเสริมช่องทางการตลาด ให้กับ ผู้ประกอบการ

       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี และห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์เพชรบุรี จัดกิจกรรม ส่งเสริมช่องทางการตลาด ให้กับ ผู้ประกอบการ UBI สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ผู้ประกอบการSME และ ผู้ประกอบการ Micro SME ของจังหวัดเพชรบุรี ในรูปแบบตลาดนัดสิ้นเดือน  เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ บริเวณหน้าห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์เพชรบุรี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27–30 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้ประกอบการ เข้าร่วม 18 กิจการ สำหรับเป้าหมาย กำหนดไว้ 40 กิจการ

   การดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน ในเรื่อง สถานที่ และกระแสไฟฟ้า จากห้างโรบินสัน ไลฟ์สไตล์เพชรบุรี ให้ผู้ประกอบการมีโอกาสทางธุรกิจ เรามุ่งมั่น เชื่อมโยง ความร่วมมือเพื่อส่งเสริม สนับสนุน เศรษฐกิจฐานราก ในรูปแบบประชารัฐ

  ท่านใดสนใจร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือที่ ID Line : eittigorn

    หมายเหตุ สินค้าประเภทของใช้ต่างๆ อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ งานhandmade ของที่ระลึก  เครื่องสำอาง งานศิลปะ สมุนไพรแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตร ฯลฯ

 

ภาพกิจกรรม

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

   facebook logos PNG19759ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี

Last modified onวันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561 14:27
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th