Logo
Print this page

มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ระดับภาคกลางรวมภาคตะวันออก

1.1

นายอิทธิกร ชำนาญอักษร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ภาคกลาง นำผู้ประกอบการของดีจังหวัดเพชรบุรีและผู้ประกอบการภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมออกร้านแสดง และจำหน่าย สินค้า ในงาน “MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้า ของดีทั่วไทย” ระดับภาคกลางรวมภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างเซ็ลทรัลเวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1.โซนแสดงและจำหน่ายของดีจังหวัด จาก 2 ภาค 26 จังหวัด

2.โซนนิทรรศการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club

3.โซนเจรจาธุรกิจ

4.โซนให้คำปรึกษาแนะนำการทำธุรกิจ และกิจกรรมสัมมนา เสวนา

โดยผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมออกร้านแสดง และจำหน่ายสินค้า ในงาน “MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้า ของดีทั่วไทย” ได้แก่

1.ผลิตภัณฑ์ บ้านเดือนขนมไทย ของคุณประวิทย์ เครือทรัพย์ อดีตผู้ประกอบการ Spin off (TOR58)

2.ผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะ ขนมลูกเต๋า ของคุณอภิณัติ งามจิตต์เอื้อ ผู้ประกอบการระดับ Start up (TOR60)

3.ผลิตภัณฑ์ น้ำมะนาวยักษ์ ของคุณสายันต์ สิทธิโชคธรรม  ผู้ประกอบการระดับ Incubatee

 

ภาพกิจกรรม

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

   facebook logos PNG19759ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี

Last modified onวันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561 14:20
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th