ข่าว UBI PBRU

โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่น

กลอง ทม7
       เมื่อวันที่
19-22 กันยายน 2561
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับคณะหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มหัตถกรรม เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานสู่สากล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2561 เมือง เกียวโต – โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น  ชมสถานประกอบการ การบริหารจัดการ OVOP (One Village, One Product)  ประเทศญี่ปุ่น ต้นกำเนิด OTOP (One Tambon, One Product) ประเทศไทย เพื่อเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบ่มเพาะธุรกิจของผู้ประกอบการ และบุคลากรของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

     ในครั้งนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง และผู้ประกอบการOTOP กลุ่มหัตถกรรม ได้เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ในสถานที่ต่างๆ อันได้แก่

       1.สถานประกอบการ นวัตกรรมสิ่งทอ SENSHU JAPAN TOWEL (ผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดตัว ที่มีชื่อเสียงยาวนาน 130 ปี)

     2.มหาวิทยาลัย  KYOTO CITY UNIVERSITY OF ARTS (มหาวิทยาลัยชื่อดังด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์)

3.สถานประกอบการ KYOTO OIKE CO.,LTD. (ผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ออกแบบ โดยใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุหลัก)

4.ชมย่านธุรกิจการค้า ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น

5.ทัศนศึกษาปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ศูนย์กลางของอำนาจการปกครองในอดีต

หัวหน้าโครงการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

ภาพกิจกรรม

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

   facebook logos PNG19759ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี

     LINE Icon 

Last modified onวันอังคาร, 25 กันยายน 2561 15:31

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account