ข่าว UBI PBRU

การประชุมสัมมนา นานาชาติเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ GMS.

ภาพนง1

                วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายอิทธิกร ชำนาญอักษร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เข้าร่วม ประชุมสัมมนานานาชาติเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ GMS. (GMS - THAILAND E-COMMERCE ECONOMIC CORRIDOR (GTEC) ณ ห้อง GrandBallroomโรงแรมGrand Mercure Bangkok Fortune

ด้วยกลุ่มธุรกิจ MOC Biz club  ภาคเหนือ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการ SME ภาคการเกษตร ผู้ประกอบการ OTOP สินค้าชุมชน นวัตกรรม บริการ ผู้ประกอบการไทยซึ่งทำธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กลไกอุตสาหกรรม MICE เป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนระหว่างประเทศไทยแลนด์ 4.0 จะสำเร็จต้องใช้แนวทางในการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการ ประชุมสัมมนานานาชาติเชื่องโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ GMS. (GMS - THAILAND  E-COMMERCE ECONOMIC CORRIDOR (GTEC) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) โดยมีวัตถุประสงค์คือ

 

1.สร้างการเชื่อมโยงกันในลักษณะระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยี 4.0 เพื่อสนองนโยบายภาครัฐในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) เนื่องจากเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอย่างแท้จริง

2.เพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME มีโอกาสในการขยายและเข้าถึงผู้ซื้อ-ผู้ขาย ได้โดยตรงเนื่องจากระบบ
E-COMMERCE ถือเป็นกลไกสำคัญที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดั้อย่างชัดเจนที่สุด

3.สร้างเวทีการรับรู้ และเตรียมการพัฒนาเชื่อมโยงการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก และขนาดกลาง กับกลุ่มเป้าหมาย GMS โดยเฉพาะจากจีน

 

ภาพกิจกรรม

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

   facebook logos PNG19759ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี

    LINE Icon  

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account