ข่าว UBI PBRU

การประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 2/2561

ภาพนง5

       วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 นายอิทธิกร ชำนาญอักษร ผู้จัดการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วม ประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 2/2561

 

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)  ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2560 เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ซึ่งมีหน่วยบ่มเพาะได้รับการสนับสนุนงบประมาณรวม 13 แห่ง และกำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และปรึกษาหารือกันภายในเครือข่าย ในการนี้คณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จึงได้จัดการประชุมนี้ขึ้น

 

โดยมี อาจารย์ธนิตย์ศร จิระพรชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประธานเครือข่าย UBI ภาคกลางตอนล่าง เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจทั้ง 13 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)

 

ภาพกิจกรรม

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

   facebook logos PNG19759ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี

    LINE Icon  

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account