ข่าว UBI PBRU

ลงพื้นที่สถานประกอบการ ครั้งที่ 3 "โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP" ปี 2561 กลุ่มอาหาร

S 11493411

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่สถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชนจั่นมะพร้าว อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเคลือบช็อกโกแลต)  ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาหาร ปี 2561 เพื่อทำการพัฒนาใน  4 ด้าน (ผลิตภัณฑ์,บรรจุภัณฑ์,เครื่องหมายการค้า,มาตรฐานการผลิต) + 2  (การตลาด,บัญชี) ภายใต้ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP  ปี 2561 กลุ่มอาหาร โดยมีที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ในครั้งนี้ คือ

1.อาจารย์จันทรา ธนีเพียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านการเงิน การบัญชี

2.อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านการตลาด

หัวหน้าโครงการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ดำเนินการพัฒนาโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ภาพกิจกรรม

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาคารวิทยาภิรมย์ (ตึก 14 ชั้น M)

   facebook logos PNG19759 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี
    LINE Icon http://line.me/ti/g/IngsaUGxWX
  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง 081-353-2403

UBI  PBRU

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account