ข่าว UBI PBRU

ลงพื้นที่สถานประกอบการ "โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP" ปี 2561 กลุ่มหัตถกรรม

S 11935767

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่สถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน นิคมบาติก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติกคลุมไหล่) ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มหัตถกรรม  ปี 2561 เพื่อทำการพัฒนาใน  4 ด้าน (ผลิตภัณฑ์,บรรจุภัณฑ์,เครื่องหมายการค้า,มาตรฐานการผลิต) +2  (การตลาด,บัญชี) ภายใต้ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP  ปี 2561 กลุ่มหัตถกรรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ทำการพัฒนาและให้คำปรึกษาในครั้งนี้ คือ  

 

1.อาจารย์นันทิยา ดอนเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า  

2.อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้าน การตลาด

3.อาจารย์จันทรา ธนีเพียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านการเงิน การบัญชี

4.ทีมสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อาจารย์ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร ,อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก และ อาจารย์ชลาลัย วงเวียน) ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้าน มาตรฐานการผลิต

 

หัวหน้าโครงการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ดำเนินการพัฒนาโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

ภาพกิจกรรม

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาคารวิทยาภิรมย์ (ตึก 14 ชั้น M)

   facebook logos PNG19759 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี
    LINE Icon http://line.me/ti/g/IngsaUGxWX
  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง 081-353-2403

UBI PBRU

Last modified onวันศุกร์, 07 ธันวาคม 2561 11:55

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account