ข่าว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 9 มกราคม 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559

Read more...

แบบเปิดเผยราคากลางจัดซื้อหุ่นจำลอง จำนวน 9 รายการประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหุ่นจำลองสำหรับห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล จำนวน 9 รายการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง >>>อ่านรายละเอียด แบบเปิดเผยราคากลางจัดซื้อหุ่นจำลอง จำนวน 9 รายการเพิ่มเติม 

Read more...

แบบเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องอบรม จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องเสียงสำหรับห้องอบรม จำนวน 1 ชุด

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>แบบเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องอบรม

Read more...

ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1-2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ครี้งที่ 1/2560

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1-2560

Read more...

ถ่ายทอดสด การแสดงวิสัยน์ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การแสดงวิสัยทัศน์ การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง

ด้วยขณะนี้มีที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่างและสามารถเปิดให้บุคลากรแจ้งความจำนงขอเข้าอาศัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง

Read more...

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประกาศมหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 1 รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 14/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศมหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2560

Read more...

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
รับผู้จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-คำนวณ, ปวช, ปวส. (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
สมัครได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ อาคารวิทยาภิรมย์ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
สมัคร Online ที่ http://register1.pbru.ac.th/admission/index.jsp
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ # วิศวกรรม มรภ.เพชรบุรี # วิศวกรรมพลังงาน
ประธานสาขาวิชา อ.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี 0866361698
อ.ปองพล รักการงาน 0892341387 อ.จุติพร อินทะนิน 0830352535
และ ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ 0819410328

website::http://intech.pbru.ac.th/energy/

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account