A+ A A-

Photo Gallery

ประมวลภาพกิจกรรม

     
   
พิธีตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องใรโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
 
     
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสากรรม จัดอบรม LabViEW  สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.ราชภัฏกำแพงเพชร สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏเชียงราย  
     
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ม.เกษตรศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 4  
     
จัดประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการ ITA 2560 สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินจากสภาการพยบาล ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/60 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมณ์  
     
 การเสวนาสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านวิชากร ไทย-เมียนมาร์ ลงนามความร่วมมือ MOU มภร.เพชรบุรี กับ อปท.  จัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 32  
     
ประกาศผลรอบตัดสิน การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล ครั้งที่ 3 ภาคใต้  นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป ศึกษาดูงานการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ฯ  โครงการอุปสมบทหมู่ ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ  
     
ตักบาตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 6-9ก.พ.60 ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยพลังชุมชน จัดพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร ( ๑๐๐ วัน) ถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินฯ  
   
ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 100 วัน ตักบาตรอาหารแห้ง อนุรักษ์สืบสานประเพณี งานปีใหม่ 2560

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  เปิดเจิมผนังปูนปั้นศิลปะเมืองเพชรฯ

 
 

ถวายพระพร รัชกาลที่ 10

พิธีเปิด งานมหกรรมราชภัฏวิชาการ ไทยแลนด์ 4.0 การกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนภูมิภาคฯ
   
พิธีตักบาตรอาหารแห้ง 90 ปี ราชภัฏเพชรบุรี  9 ทศวรรษ ราชภัฏเพชรบุรีมินิมาราธอน รวมพลังแห่งความภักดี
     
พิธีปิดกีฬาดอนขังใหญ่เกม ครั้งที่ 30 พิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์สิงห์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล ฯเกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร