A+ A A-
ข่าว UBI PBRU

ข่าว UBI PBRU (36)

โครงการประชุมประธานคณะทำงานเครือข่างเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจ

51620598 1919751621486714 2179633896277147648 o

       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วม โครงการประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2562  ระหว่างวันที่ 8-10  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเคียงฟ้า 1 โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ภาพกิจกรรม

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาคารวิทยาภิรมย์ (ตึก 14 ชั้น M)

   facebook logos PNG19759 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี
    LINE Icon http://line.me/ti/g/IngsaUGxWX
  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง 081-353-2403

UBI PBRU

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2562

ประชมc ubi 162 ๑๙๐๑๒๔ 0064

      วันที่ 23 มกราคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2562

       เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และปรึกษาหารือกันภายในเครือข่าย โดยมี อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ประธานเครือข่าย C-UBI ภาคกลางตอนล่าง เป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วย รองประธานเครือข่าย C-UBI  ภาคกลางตอนล่าง  ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ง 13 แห่ง เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม AD907 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ภาพกิจกรรม

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาคารวิทยาภิรมย์ (ตึก 14 ชั้น M)

   facebook logos PNG19759 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี
    LINE Icon http://line.me/ti/g/IngsaUGxWX
  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง 081-353-2403

UBI PBRU

อ่านต่อ

เข้ารายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ปี 2561 ต่อ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาพนง1

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายอิทธิกร ชำนาญอักษรผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เข้าร่วมประชุม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยมี

พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม


        โดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นำเสนอวาระเพื่อทราบ 1 เรื่อง คือ รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ภาพกิจกรรม

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาคารวิทยาภิรมย์ (ตึก 14 ชั้น M)

   facebook logos PNG19759 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี
    LINE Icon http://line.me/ti/g/IngsaUGxWX
  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง 081-353-2403

UBI PBRU

อ่านต่อ

ให้คำปรึกษาแก่ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทอดมัน ใน Project : ทอดมัน Frozen

ผประกอบการทอดมน ๑๘๑๒๑๗ 0008

       วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ศรีพวาทกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ให้คำปรึกษาแก่ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทอดมัน ใน Project : ทอดมัน Frozen  เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของ การรอสินค้าหน้าร้านเป็นเวลานานและสามารถกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศ

       โดยผู้ประกอบการ มีความต้องการองค์ความรู้ใน 3 เรื่องคือ

       1. กระบวนการ frozen ที่ถูกต้อง

       2. ตัว product ที่ถูกต้องปลอดภัยต่อคนบริโภค

       3. ตัว packet ที่ปลอดภัยต่อตัวสินค้า และสะดวกต่อการเดินทาง

 

ภาพกิจกรรม

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาคารวิทยาภิรมย์ (ตึก 14 ชั้น M)

   facebook logos PNG19759 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี
    LINE Icon http://line.me/ti/g/IngsaUGxWX
  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง 081-353-2403

UBI PBRU

อ่านต่อ

จัดแสดงนิทรรศการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเครือข่าย ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"

47380355 576266812796234 2870886071997038592 o

 

วันที่ 3-5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"  ทั้งนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเครือข่าย นำเสนอนิทรรศการ ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยนำเสนอนิทรรศการจากเครือข่าย ดังนี้

1.หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี : นำเสนอ โครงการเพชรเพลินดิน โครงการ 1 ไร่ 1 แสน และ โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์

2.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี : นำเสนอ ผลการดำเนินงาน ด้านการพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21

3.สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี : นำเสนอ โครงการ Thailand RIVIERA

4.วิสาหกิจชุมชนเห็ดถั่งเช่าเพชรบุรี : นำเสนอ ผลสัมฤทธิ์ จาก โครงการทักษะอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร การทำธุรกิจจากการเพาะเห็ดและการแปรรูป จัดโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งผู้ผ่านการอบรม นำทักษะ ความรู้ ไปขยายผล ต่อยอด สู่การรวมกลุ่ม เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนเห็ดถั่งเช่าเพชรบุรี

5.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และเผยแพร่วารสารผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559-2560

ในการนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในนาม คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเครือข่าย ขอขอบพระคุณ

- ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

- ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

- นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

- ผอ.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

- ประธานวิสาหกิจชุมชนเห็ดถั่งเช่าเพชรบุรี ที่ให้ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม ในการร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในครั้งนี้

 

ภาพกิจกรรม

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาคารวิทยาภิรมย์ (ตึก 14 ชั้น M)

   facebook logos PNG19759 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี
    LINE Icon http://line.me/ti/g/IngsaUGxWX
  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง 081-353-2403

UBI PBRU

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศสมาชิกชมรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ (UBIs Club) ครั้งที่ 1/2561

ประชมสมาชก 161 ๑๘๑๑๒๙ 0151

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ชมรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ (UBIsClub) ชมรมในความดูแลของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการปฐมนิเทศสมาชิกชมรม UBIs Club ครั้งที่ 1/2561 โดย มีเนื้อหาคือ 

1.การแนะนำชมรม อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการ

2.แนวทางการปฎิบัติ กิจกรรมของชมรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ (UBIsClub)ในปีการศึกษา 2561

3.กิจกรรมสัมพันธ์  ให้นักศึกษา ต่างคณะ ต่างสาขา ได้รู้จักกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน

ทั้งนี้ชมรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ (UBIsClub) ขอขอบพระคุณ อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมทุกท่าน ที่มาให้กำลังใจ ในการปฐมนิเทศในครั้งนี้

 

ภาพกิจกรรม

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาคารวิทยาภิรมย์ (ตึก 14 ชั้น M)

   facebook logos PNG19759 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี
    LINE Icon http://line.me/ti/g/IngsaUGxWX
  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง 081-353-2403

UBI PBRU

อ่านต่อ
สมัครรับ RSS feed