ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข่าว

ข่าวสื่อสารองค์กร

ศูนย์แพทย์แผนไทยศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป เป็นอาสาสมัครเพื่อการศึกษา สำหรับบริการการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

Read More »