แจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) (1)

แจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) (1)

กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)