test -่าว

Menu

Box 1

Text box description goes here

Box 2

Text box description goes here

11 สิงหาคม 2020

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (๑๘ อัตรา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งข […]
11 สิงหาคม 2020

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเ […]
สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
11 สิงหาคม 2020

ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อ สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ […]
7 สิงหาคม 2020

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามความร่วมมือกับธนาคารกรุง […]
Click Here

Modal Title

  • Section #1
  • Section #2
  • Section #3

Item 1

I am the description for item 1

Item 2

I am the description for item 2

Item 3

I am the description for item 3
  • List Item #1
    List Item Description
  • List Item #2
    List Item Description

Item 1

I am the description for item 1

Item 2

I am the description for item 2

Item 3

I am the description for item 3
ข่าวรับสมัครงาน
Soontorn Choosenpom

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (๑๘ อัตรา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ

Read More »
ข่าวงานบริหารงานบุคคล
Soontorn Choosenpom

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ

Read More »
Tab #1
ข่าวสำหรับนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี มีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2563

Read More »
Tab #1
I am tab 1 content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tab #2
I am tab 2 content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tab #3
I am tab 3 content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.