ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hot oil boiler) จำนวน 1 ชุด ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hot oil boiler) จำนวน 1 ชุด ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hot oil boiler) จำนวน 1 ชุด ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด