รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (บัณฑิตอาสา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษาและบัณฑิตศิษย์เก่าในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระบาด จำนวน ๔ อัตรา

รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (บัณฑิตอาสา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษาและบัณฑิตศิษย์เก่าในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระบาด จำนวน ๔ อัตรา

รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (บัณฑิตอาสา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษาและบัณฑิตศิษย์เก่าในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระบาด จำนวน ๔ อัตรา