ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ประจำสำนักงานโครงการยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ประจำสำนักงานโครงการยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ประจำสำนักงานโครงการยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี