รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1-2563

รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1-2563

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓