ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ปร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ปร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓