ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ (Texture Analyzer) จำนวน ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ (Texture Analyzer) จำนวน ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ (Texture Analyzer) จำนวน ๑ ชุด