ประกาศแผยเเพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างโรงเรือนแพะ แกะ ไก่เนื้อ และไก่ไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน

ประกาศแผยเเพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างโรงเรือนแพะ แกะ ไก่เนื้อ และไก่ไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน

ประกาศแผยเเพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างโรงเรือนแพะ แกะ ไก่เนื้อ และไก่ไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน