ประกาศรับสมัครพนักงานประเภทวิชาชีพเฉพาะ-ครั้งที่-2-2564

ประกาศรับสมัครพนักงานประเภทวิชาชีพเฉพาะ-ครั้งที่-2-2564

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔