ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือนเเพะเเกะ ไก่เนื้อ ไก่ไข่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือนเเพะเเกะ ไก่เนื้อ ไก่ไข่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือนเเพะเเกะ ไก่เนื้อ ไก่ไข่