ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ-2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ-2

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย และส่วนความร่วมมือ กพร.