ประกาศผลการสอบแข่งขันฯเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย-ประเภทวิชาการ-2-2564

ประกาศผลการสอบแข่งขันฯเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย-ประเภทวิชาการ-2-2564

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔