ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน