ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองการสื่อสารอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและทดสอบสัญญาณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองการสื่อสารอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและทดสอบสัญญาณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองการสื่อสารอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและทดสอบสัญญาณ